Visie

Het volgende gedicht typeert onze instelling en geeft ons enorm veel veerkracht.
Iedere dag proberen we er samen met God een mooie en leerzame dag van te maken.

Ik vroeg om kracht.
En ik kreeg moeilijkheden.
Om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid.
En ik kreeg problemen.
Om op te lossen.
Ik vroeg om moed.
En ik kreeg gevaar.
Om te overwinnen.
Ik vroeg om steun.
En ik kreeg kansen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg.
Ik kreeg alles wat ik nodig had.

 

Soms zijn onze verwachtingen en plannen anders dan God met ons voorheeft. Wij zijn daarin erg flexibel geworden.

Mattheus 6; Vers 34: Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

Centraal bij ons staat, dat we proberen te genieten van iedere dag. We gaan alle uitdagingen aan en lossen problemen stap voor stap op.

De naam Zorgsamen is bedacht door de opa van een van onze pleegkinderen. Samen Zorgen dat is waar ZorgSamen voor staat. Dat betekend samen met jeugdzorg, de plaatsende instantie, biologische ouder(s), familieleden, school en behandelaars (revalidatie-arts, psychiater, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) etc...